More-lights.jpg
Nordic Lights.jpg
team3.jpg
More-lights.jpg

DET NYA ALTERNATIVET I DITT SPARANDE


SCROLL DOWN

DET NYA ALTERNATIVET I DITT SPARANDE


Förändringen är ett Faktum
 

Utvecklingen på marknaden kräver nya lösningar. Det måste finnas fler alternativ till traditionellt sparande. Fonder med flexibilitet som kan anpassas till omvärldens allt snabbare svängningar spelar en större roll i sparandet.

Med det som utgångspunkt är vi ett erfaret team som startat Nordic Cross Asset Management. Vi bedriver aktiv förvaltning i våra fonder med ambition att skapa positiv avkastning oavsett marknadernas utveckling.

Med nordiskt fokus, lång erfarenhet och kompetens att förvalta olika tillgångsslag erbjuder vi fonder som tar hänsyn till hållbara investeringar. Detta ser vi som en förutsättning för att över tid skapa god riskjusterad avkastning.

Vi är en del av Carneo gruppen.

Förändringen är här. 

 

Välkommen till Nordic Cross.

Nordic Lights.jpg

våra hörnstenar


våra hörnstenar


Vi vill ha en uppriktig relation med dig. 
Den bygger på fyra hörnstenar.

 
Avgift-01.png

erfarenhet & FLEXIBILITET

Under rådande marknadsklimat med historiskt låga räntenivåer kommer det över en lång tid vara en utmaning att skapa avkastning. Vi tror därför att det krävs alternativ till traditionella sparalternativ. I dagens marknad är det en fördel att fritt kunna välja mellan olika typer av tillgångar och skydda sin portfölj beroende på vad som händer i omvärlden. Våra förvaltare har en långdokumenterad erfarenhet att bygga portföljer och skapa god riskjusterad avkastning i olika marknadsklimat. 

ESG-01.png

Ansvarsfulla investeringar

Vi vill tillsammans med våra kunder bidra till en bättre värld. Etik och hållbarhet har en given plats i våra fonder. Dessa frågor måste hanteras med långsiktigt tänkande vilket också genomsyrar vår förvaltning. Det förekommer med andra ord inget motsatsförhållande mellan hållbarhet och avkastning. Tvärtom, vi är övertygande om att företag som tar hänsyn till miljö och samhälle kommer över tid vara de som är mest konkurrenskraftiga vilket även gynnar aktieägarvärdet. 

Som ett steg att etik och hållbarhet ska genomsyra vår verksamhet har samtliga anställda genomgått en utbildning i PRI Academys regi. Dessutom har vi inrättat ett etisk råd som leds av Mats Andersson, tidigare VD för 4:e AP-fonden. Rådet granskar löpande att de investeringar vi gör är i linje med vår policy. Rådet ska bidra till att vi ständigt förbättrar vårt arbete inom etik och hållbarhet. Detta är en långsiktig resa som vi måste göra tillsammans med våra kunder och de företag vi investerar i.

Transparens-01.png

service & transparens

För oss är det viktigt att du som kund förstår vad vi gör och varför vi gör det och inte minst vilka effekter det kan få på ditt sparande. För många är hedgefonder och andra alternativa fonder ofta synonymt med något som är svårbegripligt och lite av en ”svart låda”. Så behöver det inte vara. Vår ambition är att vara tydliga och transparenta mot våra investerare.

Utbildning-01.png

KOMPETENS & utbildning

Vi har jobbat länge med investeringar och vi vill gärna dela med oss av vår kunskap. Därför har vi skapat Nordic Cross Academy där våra kunder kostnadsfritt erbjuds kurser i såväl finansiell analys som portföljteori. Kurserna leds av vår medarbetare Ulf Strömsten som vid sidan av sitt jobb som analytiker och förvaltare i mer än 30 år undervisat i finansiell analys och företagsvärdering på Handelshögskolan Executive Education. Vi vill att du skall förstå hur vi tänker när vi förvaltar dina pengar så att du vet vad du skall förvänta dig i termer av avkastning och risk.
 

team3.jpg

Team


Team


MatsFinal.jpg

Mats Andersson

VD

+46 705 953 779
mats.andersson@nordiccross.com

MickeFinal.png

Mikael Hanell

Portfolio Manager

Founding Partner

+46 709 522 970
mikael.hanell@nordiccross.com

magnus.png

Magnus Nilsson

Portfolio Manager

Founding Partner

+46 727 452 072
magnus.nilsson@nordiccross.com

Joakim Stenberg

Sales

Founding Partner

+46 705 535 267
joakim.stenberg@nordiccross.com

Ulf Final.png

Ulf Strömsten

Portfolio Manager

Founding Partner

+46 734 401 660
ulf.stromsten@nordiccross.com

tauson.png

Fredrik Tauson

Portfolio Manager

Founding Partner

+46 702 261 631
fredrik.tauson@nordiccross.com

Sebastian Final.png

Sebastian Uddén

Sales

Founding Partner

+46 708 289 111
sebastian.udden@nordiccross.com

SvartVit copy.jpg

Emil Nordström

Partner

Portfolio Manager

+46 76 129 64 02 

emil.nordstrom@nordiccross.com