Nordic Cross erbjuder tre fonder med olika risk nivåer och målavkastning. Gemensamt för fonderna är:

- Aktiv absolut avkastande förvaltning med inriktning på Norden

- Fonderna är s.k. alternativa fonder med möjlighet till att ge positiv avkastning oavsett marknadens utveckling.

- Fonderna förvaltas under en policy för ansvarsfulla investeringar.

- Fonderna förvaltas av ett team med mycket lång erfarenhet och som vid flera tillfällen fått utmärkelser för sitt förvaltningsresultat.

- Fonderna är dagligt handlade UCITS fonder med hemvist i Luxembourg.

 
Fakta om våra fonder
Total Return Bond FundStable ReturnCredit EdgeSmall Cap Edge
TypAlternativ räntefondMultistrategiAlternativ räntefondAlternativ aktiefond
RegionNorden/Europa NordenNorden/EuropaSverige
HandelDagligDagligDagligDagligen
FondtypUCITSUCITSSpecialfondUCITS
Lägsta insättning100 SEK100 SEK100 SEK100 SEK
Riskklass2334
 

Nordic Cross Total Return Bond Fund

Det flexibla räntealternativet

Fonden har möjlighet att hantera stigande räntor och svag kreditmarknad. Fonden har fokus på Norden men investerar också i övriga Europa för att uppnå bättre riskspridning.  Investeraren erbjuds dynamisk allokering mellan samtliga räntebärande tillgångsslag. Tyngdpunkten ligger på investeringar med hög kredikvalitet (IG).

Nordic Cross Stable Return

Stabil avkastning genom aktiv allokering

Fondens har som målsättning att, till låg risk, skapa en stabil avkastning som är oberoende av utvecklingen på aktie- och räntemarknaden. Fonden är en multistrategifond som investerar i aktier, ränteinstrument och derivat.

Nordic Cross Small Cap Edge

Potentialen i småbolag till väsentligt lägre risk

Fonden investerai småbolag med goda tillväxt, som balanseras med korta positioner i större bolag och derivat.

Nordic Cross Credit Edge

En högt avkastande Kreditfond

Fonden Credit Edge är en alternativ räntefond med högre avkastningsprofil än traditionella räntefonder.  Vi tror att det över tid ger bättre avkastning att vara investerad i företagsobligationsfonder än i vanliga obligationsfonder.