Nordic Cross Asset Management AB, org.nr. 559065-7028 har Finansinspektionens tillstånd att förvalta alternativa investerings fonder  enligt 3 kap. 1 § lagen [2013:561] om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt att utföra diskretionär förvaltning av investeringsportföljer enligt 3 kap. 2 § lagen [2013:561] om förvaltare av alternativa investeringsfonder.