Bolaget styrelse består av följande personer:

Viveka Ekberg, Styrelseordförande

Viveka Ekberg (född 1962) är Bolagets styrelseordförande. Ekberg är civilekonom med inriktning på redovisning och finansiering. Ekberg har drygt 30 års erfarenhet från finansbranschen, bl.a. som Nordenchef för Morgan Stanley Investment Management, verkställande direktör i PP Pension Försäkringsförening, chef för den institutionella förvaltningen på SEB, och en rad ledande uppdrag, bland som styrelseledamot, i diverse betydande bolag under Finansinspektionens tillsyn.

Mats Andersson, extern styrelseledamot

Mats Andersson (född 1954) är styrelseledamot i Bolaget. Andersson är civilekonom och har drygt 35 års erfarenhet från finansbranschen, bl.a. som VD för Fjärde AP-fonden under 2006 – 2016. 

Svante Linder, styrelseledamot & COO Carneo Asset Management AB

Svante Linder (född 1972) är styrelseledamot i Bolaget. Linder är civilekonom och har drygt 20 års erfarenhet från finansbranschen, bl.a. som ”administrativ chef” för Sjunde AP-fonden. Tjänsten innefattar ansvar för ekonomin och administrationen för kapitalförvaltningen samt administrationen för fondbolaget. Vidare innefattar rollen bl.a. att ingå i ledningsgruppen på myndigheten. 

Kenneth Flaherty, styrelseledamot & CEO CAS AB

Kenneth Flaherty (född 1976) är styrelseledamot i Bolaget. Flaherty har en examen i finansiell ekonomi från University of Dundee. Flaherty har ca 20 års erfarenhet från finansbranschen, bl.a. som portföljförvaltare, analytiker, och inom affärsutveckling, med anställningar inom bl.a Deutsche Bank och Carnegiegruppen. 

Åke Malmfors,  styrelseledamot & CFO Carneo Asset Management AB

Åke Malmfors (född 1964) är styrelseledamot i Bolaget. Malmfors har ekonomiexamen från Uppsala Universitet, och ca 25 års erfarenhet från olika roller som revisor, ekonomichef och controller i finansbranschen och industrin.

Ulf Strömsten, styrelseledamot & CIO Nordic Cross Asset Management

Ulf Strömsten (född 1960) är styrelseledamot och CIO. Strömsten är civilekonom med inriktning på redovisning och finansiering samt internationellt företagande. Strömsten har drygt 30 års erfarenhet från finansbranschen, bl.a. som chef för Svenska Handelsbankens nordiska analysorganisation, VD för Alfred Berg i Sverige och grundare av Catella Hedgefond.