Bolaget styrelse består av följande personer:

Viveka Ekberg, Styrelseordförande

Viveka Ekberg (född 1962) är Bolagets styrelseordförande. Ekberg är civilekonom med inriktning på redovisning och finansiering. Ekberg har drygt 30 års erfarenhet från finansbranschen, bl.a. som Nordenchef för Morgan Stanley Investment Management, verkställande direktör i PP Pension Försäkringsförening, chef för den institutionella förvaltningen på SEB, och en rad ledande uppdrag, bland som styrelseledamot, i diverse betydande bolag under Finansinspektionens tillsyn.

Mats Andersson, extern styrelseledamot

Mats Andersson (född 1954) är styrelseledamot i Bolaget. Andersson är civilekonom och har drygt 35 års erfarenhet från finansbranschen, bl.a. som VD för Fjärde AP-fonden under 2006 – 2016. 

Christoffer Folkebo, styrelseledamot & CEO Carneo Asset Managers

Christoffer Folkebo (född 1970) är styrelseledamot i Bolaget, som representant för Carneo AB. Folkebo har ca 25 års erfarenhet från finansbranschen, bl.a. som VD för Max Matthiessen Group under 12 år. Folkebo har en ekonomiexamen från Stockholms universitet. 

Karin Burgaz, oberoende styrelseledmot

Karin Burgaz (född 1973) är styrelseledamot i Bolaget. Burgaz har bl.a. varit styrelseledamot i Carnegie Fonder AB sedan 2010. Burgaz har en pol. kand. från Örebro Universitet.

Åke Malmfors,  styrelseledamot & CFO Carneo Asset Management AB

Åke Malmfors (född 1964) är styrelseledamot i Bolaget. Malmfors har ekonomiexamen från Uppsala Universitet, och ca 25 års erfarenhet från olika roller som revisor, ekonomichef och controller i finansbranschen och industrin.

Ulf Strömsten, styrelseledamot & CIO Nordic Cross Asset Management

Ulf Strömsten (född 1960) är styrelseledamot och CIO. Strömsten är civilekonom med inriktning på redovisning och finansiering samt internationellt företagande. Strömsten har drygt 30 års erfarenhet från finansbranschen, bl.a. som chef för Svenska Handelsbankens nordiska analysorganisation, VD för Alfred Berg i Sverige och grundare av Catella Hedgefond.