Distributörer

Nordic Cross fonder förmedlas av följande distributörer. Kontakta oss om du inte finner din rådgivare, bank-/ försäkringsbolagsrådgivare  så hjälper vi dig. Är du institutionell investerare kan du köpa fonderna direkt hos oss. Gå till Köp och Sälj Dokument.

 • Carnegie

 • Erik Penser Aktiebolag

 • Fondmarknaden

 • Garantum

 • Global Invest

 • Max Matthiessen

 • Nord Fondkomission

 • JRS

 • SEB

 • Skandia

 • Sparbanken Syd

 • Swedbank och Sparbankerna

 • Säkra

 • United Securities

 • Tydliga

Fondplattformar

Nordic Cross fonder kan handlas hos följande fondplattformar. Kontakta oss om du inte finner din bank eller försäkringsbolag så hjälper vi dig. Är du institutionell investerare kan du köpa fonderna direkt hos oss. Gå till Köp och Sälj Dokument.

 • Avanza

 • Fondmarknaden

 • MFEX

 • NASDAQ Nordic Fund Market

 • Nord Fondkomission

 • Nordnet

Försäkringsplattformar

Nordic Cross fonder kan handlas hos följande försäkringsplattform. Kontakta oss om du inte finner din bank eller försäkringsbolag så hjälper vi dig. 

 • Danica

 • Swedbank (Nordic Cross Stable Return)