PwC är revisor för både Nordic Cross Asset Managment AB samt för fonder registrerade i Luxembourg.

Kontaktperson på PwC för fonder registrerade i Luxemburg:

Susanne Sundvall

Kontaktperson på PwC för Nordic Cross Asset Managment AB:

Mikael Bengtsson