Nordic Cross två fonder startar med över en miljard i förvaltat kapital

Nordic Cross två fonder startar med över en miljard i förvaltat kapital

Finansinspektionen beviljade den 17 augusti Nordic Cross Asset Management AB (Nordic Cross) tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder och diskretionära investeringsportföljer.

Nordic Cross grundades år 2016 av Caram och ett antal nyckelpersoner från Catella Fonder. Nordic Cross ingår i Caram-gruppen som ägs av private equity bolaget Altor. Caram är den största oberoende kapitalförvaltningsgruppen i Norden med mer än 22 miljarder euro i förvaltat kapital. Förutom Nordic Cross består gruppen av C WorldWide, Carnegie Fonder, Optimized Portfolio Management och Caram Investment Solutions.

Fonderna Nordic Cross Stable Return* och Nordic Cross Total Return Bond Fund* hade vid starten den 22 augusti över 1 miljard kronor allokerade från ett tjugotal professionella investerare. Under hösten 2017 kommer ytterligare en fond, Nordic Cross Small Cap Edge, att lanseras.

Fonderna förvaltas av Ulf Strömsten, Mikael Hanell, Magnus Nilsson, Fredrik Tauson och Emil Nordström som har bakgrund från Catella eller Carnegie. Förvaltarna har under åren förvaltat fonder som erhållit flera utmärkelser bl.a. ”Årets hedgefond och Bästa Hedgefond” samt ”Best Performing Long/Short Credit Fund” och ”European Corporate Credit Strategy, ”Best Performer over 3 years”. **

”Vi uppfattar att vi ligger rätt i tiden med alternativa dagligt handlade UCITS fonder med tydlig ESG profil. Vi har verkligen fått en bra respons av investerare som också hjälpt oss att utforma vårt erbjudande”, säger Ulf Strömsten, CIO Nordic Cross Asset Management

Nordic Cross Stable Return

Fonden är en aktivt förvaltad alternativ multistrategifond med delmandat inom räntor, aktier och derivat. Fonden investerar huvudsakligen i Norden och hanterar risk genom korta positioner och derivat. Fonden förvaltas av Ulf Strömsten, Mikael Hanell, Magnus Nilsson, Fredrik Tauson och Emil Nordström.

Nordic Cross Total Return Bond Fond

Fonden är en aktivt förvaltad alternativ räntefond med fokus på Norden med inslag från övriga Europa. Investeringar sker huvudsakligen i obligationer med bättre kreditkvalitet. Kredit- och ränterisk hanteras via derivat. Fonden förvaltas av Fredrik Tauson, Magnus Nilsson och Emil Nordström

Nordic Cross Small Cap Edge

Fonden är en aktivt förvaltad alternativ aktiefond med fokus på nordiska småbolag. Huvudstrategin är lång/kort aktier och fonden hanterar risk genom korta positioner och derivat. Fonden förvaltas av Mikael Hanell, Ulf Strömsten och Emil Nordström.

För mer information: Mats Andersson, VD, Nordic Cross Asset Management AB, telefon 08-213808

Anna Tropp, Informationschef, Caram AB, telefon 0722 309 417

*Nordic Cross fonderna är sub-fonder till SEB Prime Solution S.A., SICAV. Optimized Portfolio Management Stockholm AB (OPM, en del av Caram) är för närvarande förvaltare av Nordic Cross fonderna. Nordic Cross förvaltare är anställda av OPM i avvaktan på att förvaltningsuppdragen överförs till Nordic Cross Asset Management under hösten 2017.

**Vinnare; Årets Hedgefond 2005, 2014 Privata Affärer och Bästa Hedgefond 2014, 2015 Fondmarknaden.

Winner: Best Performing L/S Credit Fund UCITS Hedge Awards och European Corporate Credit Strategy, Best Performer over 3years, UCITS Hedge Awards 2016; Hedge Fund Journal