Den 18 december 2017 startade Nordic Cross sin tredje fond*, Nordic Cross Small Cap Edge med fokus på svenska småbolag.

Small Cap Edge är en alternativ UCITS fond med möjlighet till både korta och långa positioner inom tillgångsslaget aktier. Fonden riktar sig mot investerare som söker småbolagsexponering till lägre risk jämfört med traditionella småbolagsfonder. Fonden förvaltas av ett team med lång erfarenhet och som vid flera tillfällen vunnit pris för sina förvaltningsresultat. Fonden förvaltas under en hållbarhetspolicy och är dagligt handlad med ett avkastningsmål på 8 % efter avgifter (över en 3-5 års period).

Tidigare under 2017 lanserades två fonder vars förvaltade volym uppgår till ca 2 miljarder kronor. Alla tre fonder finns tillgängliga på flertalet plattformar.

Nordic Cross Asset Management (Nordic Cross) startades 2016 av sex grundare från Catella Fonder och Altorägda Caram AB. Bolaget ingår i Caram-gruppen (Carnegie Affiliated Managers) där också bl a Carnegie Fonder, C WorldWide Asset Management och OPM ingår. Gruppen har ca 200 mdr kronor under förvaltning.