Flera tillgångsslag skapar flexibilitet och stabilitet

Dagens låga räntenivåer i kombination med uppskruvade aktiemarknader är utmanande för många sparare. Diversifiering mellan tillgångsklasser och investeringsstrategier reducerar svängningar i din portfölj och begränsar samtidigt risker som finns när man investerar i en enda tillgångsklass. Vår multistrategifond har verktygen att hantera dagens marknadsrisker och ger samtidigt möjligheten till stabil riskjusterad avkastning.

Fonden Nordic Cross Stable Return ger investerare tillgång till de instrument som krävs för att hantera dagens utmanande marknadsförhållande. Fondens målsättning är att skapa stabil, positiv, avkastning till låg risk oberoende av utvecklingen på aktie- och räntemarknaden.

Fonden placerar både i aktie- och ränterelaterade instrument. Båda tillgångsslagen är uppdelade i ett antal delmandat vilket ger flexibilitet och möjlighet att anpassa fonden till olika marknadsklimat.

 

 

Fonden i korthet

  • Avkastningsmål: 4 – 5 procent efter avgift med en standardavvikelse på i snitt 2.5 procent, max 3 procent

  • Dynamisk driven investeringsprocess

  • Cross Asset

  • Nordiskt fokus

  • Ett av Sveriges mest erfarna förvaltningsteam

  • Daglig handel/NAV kurser

Fondfakta
Namn:Nordic Cross Stable Return
ISIN:LU1587859866 (Allmän klass, R SEK)
LU1587867455 (Institutionell klass, I SEK)
Fast förvaltningsavgift Allmän klass
( minsta insätting 100SEK ):
0,9%
Fast förvaltningsavgift Institutionell klass
( minsta insättning 10msek ):
0,7%
Prestationsarvode 20 procent över senaste högsta NAV (HWM)
TröskelräntaOMRX T-BILL eller lägst noll
Startdatum22 aug, 2017
Legalstruktur UCITS IV, Luxembourg
BasvalutaSEK
Lägre risk

Riskskala

Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
1
2
3
4
5
6
7

Förvaltare

Fonden förvaltas av ett av Sveriges mest erfarna förvaltningsteam med dokumenterad förvaltningserfarenhet