Potentialen I småbolag till lägre risk

Digitaliseringen och marknadsklimatet har skapat möjligheter för nya företag att snabbt etablera sig och växa, något som tydligt märks i antalet nya bolag till börsen. Bara under perioden 2013-2016 noterades ca 260 bolag bara i Sverige, varav de flesta i småbolagssegmentet. Tillväxtbolagens andel av index är betydligt i högre i småbolagsindex. Branscherna IT och läkemedel utgör nästan 50% av OMX Stockholm Small Cap Index.

Nordic Cross Small Cap Edge är en alternativ småbolagsfond som aktivt använder såväl korta positioner som derivat till att begränsa effekterna av kursfall. Fonden ger därmed investeraren möjlighet att få en stor del av potentialen i småbolagen men till en lägre risk.

Blogginlägg

  

Fonden i korthet:

 • Nordic Cross Small Cap Edge är en alternativ småbolagsfond, som främst ska ses som ett alternativ till traditionella svenska eller nordiska småbolagsfonder .

 • Fonden har en målsättning att, till balanserad risk och oberoende av marknadens utveckling, ge en årlig avkastning som överstiger åtta procent efter avgift över en period på tre till fem år, med en standardavvikelse på sex till nio procent.

 • Fonden tillämpar i dagsläget två lång/kort strategier, fundamental stockpickning och systematisk derivatexponering.

 • Fondens nettoexponering varierar mellan plus 60 procent och minus 20 procent.

 • Båda strategierna följer en strukturerad och transparent investeringsprocess, där ESG är en integrerad del.

 • Huvudstrategin består av långa positioner i småbolag med goda tillväxtutsikter, som balanseras med korta positioner i större bolag och index. 

 • Fonden kan vara marknadsneutral och är obunden till index.

 • Allokeringen sker fritt mellan bolag och sektorer.

 • Den systematiska strategin har en dagligt justerad risk med låg eller negativ korrelation till aktiemarknaden som helhet.

 • Förvaltarteamet har en mycket lång erfarenhet såväl av investeringar som av aktivt ägande i småbolag

 • Fonden begränsar risken genom en aktiv användning av derivat

Fakta om fonden
NamnNordic Cross Small Cap Edge
ISINLU1587858033 (R Klass)
LU1587858892 (I Klass)
Fast förvaltningsavgift R
( minsta insätting 100SEK ):
1,4 %
Fast förvaltningsavgift I
( minsta insättning 10msek ):
1 %
Prestationsarvode:20 % över senaste högsta NAV (HWM)
TröskelräntaOMRX T-BILL eller lägst noll
Startdatum: 2017-12-18
Legalstruktur:UCITS IV, Luxembourg
Basvaluta: SEK
Lägre risk

Riskskala

Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
1
2
3
4
5
6
7

Förvaltare

Fonden förvaltas av ett av Sveriges mest erfarna förvaltningsteam med dokumenterad förvaltningserfarenhet