EN högt avkastande kreditfond

Fonden Credit Edge är en alternativ räntefond med högre avkastningsprofil än traditionella räntefonder.  I nuvarande räntemiljö är vi övertygade om att det över tid ger bättre avkastning att vara investerad i företagsobligationsfonder än i traditionella obligationsfonder. Fonden har en målsättning att generera avkastning på över 6 procent över perioden 3 - 5 år.

Fonden använder både derivat och cash obligationer för att erhålla tillfredsställande exponering mot kreditmarknaden. En exponering med derivat medför att fonden från tid till annan kan ha en hög kassanivå som möjliggör opportunistiska investeringar.  

Blogginlägg

Nordic Cross alternativa kreditfond hittar värde när andra säljer

 

Fonden i korthet:

Målsättning att skapa en avkastning över 6% efter avgift.

Fonden har ett europeiskt investeringsfokus med tyngdpunkt på placeringar i Norden.

Fonden har en dynamiskt driven investeringsprocess som kombinerar en kvantitativ strategi med fundamental kreditanalys.

Kreditexponeringen i fondens kvantitativa del är volatilitetstyrd och begränsar kreditrisken i portföljen vid turbulens, samtidigt som kreditexponeringen i strategin ökar vid mindre marknadsturbulens.

Fondens fundamentala kreditanalys bygger på en traditionell ”bottom-up” bolagsanalys. Delmandatet avser att dra nytta av uppkomna prisanomalier när exempelvis likviditetspremier på företagsobligationer stiger.

Fonden skyddar löpande valutarisken och har möjlighet att skydda kreditrisk och durationsrisk.

ARTIKLAR OM FONDEN

 

Fakta om fonden
NamnNordic Cross Credit Edge
ISIN
SE0011204643
SE0011204650
Fast förvaltningsavgift Allmän
( minsta insätting 100SEK ):
1,0 %
Fast förvaltningsavgift I
( minsta insättning 10msek ):
0,75 %
Prestationsarvode:15 % över senaste högsta NAV (HWM)
TröskelräntaOMRX T-BILL eller lägst noll
Startdatum: 2018-07-02
Legalstruktur:Svensk Special Fond, dagligt handlad
Basvaluta: SEK
Lägre risk

Riskskala

Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
1
2
3
4
5
6
7

Förvaltare

Fonden förvaltas av ett av Sveriges mest erfarna förvaltningsteam med dokumenterad förvaltningserfarenhet