EN högt avkastande kreditfond

Fonden Credit Edge är en alternativ räntefond med högre avkastningsprofil än traditionella räntefonder.  Vi tror att det över tid ger bättre avkastning att vara investerad i företagsobligationsfonder än i vanliga obligationsfonder. Vår nya fond har en målsättning att generera avkastning på över 6 procent över perioden 3 - 5 år. Fonden har en djup verktygslåda för att hantera räntemarknadens utmaningar och risker. 

 

 

 

Fonden i korthet:

•       Målsättning att skapa en hög avkastning över 6% efter avgift.

•       Fonden har ett europeiskt investeringsfokus med tyngdpunkt på placeringar i Norden.

•      Fonden har en dynamiskt driven investeringsprocess som kombinerar en kvantitativ strategi med fundamental kreditanalys.

•       Kreditexponeringen i fondens kvantitativa del är volatilitetstyrd och begränsar kreditrisken i portföljen vid turbulens, samtidigt som kreditexponeringen i strategin ökar vid mindre marknadsturbulens.

•       Fondens fundamentala kreditanalys bygger på en traditionell ”bottom-up” bolagsanalys. Delmandatet avser att dra nytta av uppkomna prisanomalier när exempelvis likviditetspremier på företagsobligationer stiger.

•       Fonden skyddar löpande valutarisken och har möjlighet att skydda kreditrisk och durationsrisk.

ARTIKLAR OM FONDEN

 

Fakta om fonden
NamnNordic Cross Credit Edge
ISIN
SE0011204643
SE0011204650
Fast förvaltningsavgift Allmän
( minsta insätting 100SEK ):
1,0 %
Fast förvaltningsavgift I
( minsta insättning 10msek ):
0,75 %
Prestationsarvode:15 % över senaste högsta NAV (HWM)
TröskelräntaOMRX T-BILL eller lägst noll
Startdatum: Inom kort
Legalstruktur:Svensk Special Fond, dagligt handlad
Basvaluta: SEK
Lägre risk

Riskskala

Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
1
2
3
4
5
6
7

Förvaltare

Fonden förvaltas av ett av Sveriges mest erfarna förvaltningsteam med dokumenterad förvaltningserfarenhet