Aktiv allokering

Sedan 4 mars 2019 är Nordic Cross förvaltare av NCAM Balanserad, tidigare Ascensus Balanserad.

Vi på Nordic Cross tror att utvecklingen på marknaden kräver nya lösningar även när det gäller traditionella blandfonder. NCAM Balanserad är en aktivt förvaltad blandfond som gör direktinvesteringar i både aktieinstrument och ränteinstrument. Förvaltningen av fonden återspeglar Nordic Cross förvaltningsfilosofi och process.

Fonden behåller samma ISIN- och fondkoder och finns valbar hos försäkringsbolagen Länsförsäkringar, Movestic, SEB Trygg Liv, Skandia Link, SPP samt depåinstituten Garantum, Nord, Strukturinvest och Fondmarknaden.

 

Fonden i korthet

  • Målsättning att överträffa avkastningen i ett bland index (50% TBOND/50% SIX RX)

  • 50% aktier med ett intervall på ±20 procentenheter

  • Främst Nordisk aktier och europeiska obligationer

  • Aktieförvaltningen fokuseras på små och medelstora bolag och användning av derivat

  • Derivat används för att förbättra den riskjusterade avkastningen och frigöra kapital

  • Hållbarhet beaktas i förvaltningen

  • Ett av Sveriges mest erfarna förvaltningsteam

Fondfakta
Namn:NCAM Balanserad
ISIN:LU0909031360(A) LU090903152(I)
Fast förvaltningsavgift A klass
( minsta insätting 100SEK ):
1,6%
Fast förvaltningsavgift I klassen
( minsta insättning 100SEK ):
1,7%
Legalstruktur UCITS IV, Luxembourg
BasvalutaSEK
Lägre risk

Riskskala

Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
1
2
3
4
5
6
7

Förvaltare

Fonden förvaltas av ett av Sveriges mest erfarna förvaltningsteam med dokumenterad förvaltningserfarenhet