Nordic Cross Asset Management AB är sedan 17 augusti, 2017 en av Finansinspektionen auktoriserad AIF-förvaltare och har tillstånd tillAIF-förvaltning och diskretionär portföljförvaltning av investeringsportföljer enligt lagen om alternativa investeringsfonder ("LAIF"), diskretionärsamt fondstrategi för andra strategier.

Postadress: Box 16376, 103 27 STOCKHOLM

Besöksadress: Lästmakargatan 22 C, 111 44 STOCKHOLM

Organisationsnummer: 559065-7028

FI institutnummer: 59034