Nordic Cross Asset Management AB är sedan 17 augusti, 2017 en av Finansinspektionen auktoriserad AIF-förvaltare och har tillstånd tillAIF-förvaltning och diskretionär portföljförvaltning av investeringsportföljer enligt lagen om alternativa investeringsfonder ("LAIF"), diskretionärsamt fondstrategi för andra strategier.

Adress: Norrlandsgatan 16, 4tr, 111 43 STOCKHOLM

Organisationsnummer: 559065-7028

FI institutnummer: 59034