Du kan vända dig till någon av våra samarbetspartners för att handla Nordic Cross fonder.

Är Ni en juridisk person (Legal Entity) eller önskar bli distributör (Nominee) öppnar Ni först ett konto med SEB Funds Services Luxembourg S.A.. Kontoöppningshandlingarna finns att ladda från den här sidan. Efter Ni öppnat kontot använder Ni Köp-/säljbanketterna för att genomföra transaktionerna. Kontoöppningshandlingarna och Köp-/säljblanketter finns att ladda ner på den här sidan.