Integritetsp0licy

Water.jpg
 
 

Integritetspolicy som kan laddas ner här förklarar hur Nordic Cross Asset Management AB (”Bolaget”), organisationsnummer 559065‑7028, Norrlandsgatan 16 4 TR, 111 43 Stockholm behandlar de personuppgifter för vilka Bolaget är personuppgiftsansvarig. Bolagets behandling av personuppgifter följer den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”). 

Nordic Cross Asset Management AB Integritetspolicy