Nordic Cross Asset Management ägs till 60% av Carneo Asset Mangement AB och 40% av bolagets grundare.