MAGNUS NILSSON

Founding Partner, Portfolio Manager

Magnus Nilsson har sedan 1986 innehaft ett antal olika befattningar inom kapitalmarknaden. Tidigare arbetsuppgifter har bl.a. innefattat förvaltningsansvar av ränteportföljer, valutaportföljer, allokeringsmandat samt alternativa investeringar hos bland annat Merchant Fondkommission och Öhman Fonder.

Mellan åren 2010-2016 verkade Magnus som portföljförvaltare av räntefonder och alternativa kreditfonder på Catella Fondförvaltning.  Detta resulterade i ett antal utmärkelser och nomineringar som bl.a. Best Fund L/S Credit 2013 (Hedge Fund Journal), Best UCITS Fund in Europe 2013 (EuroHedge Awards), Best Performing Long/Short Credit Fund 2014 (UCITS Hedge Award) samt Best UCITS Credit Fund 2016 (Alternative Credit Intelligence). Magnus förvaltade även  ett delmandat i Catella Hedgefond.