EMIL NORDSTRÖM

Portfolio Manager, Partner

Emil Nordström har lång erfarenhet av handel och utveckling av finansiella derivat. Efter studierna började Emil arbeta som kvantitativ analytiker på Kaupthing Banks avdelning för taktisk tillgångsallokering. Emil kom senare att bli ansvarig för bankens avdelning för handel i derivat och strukturerade produkter. Emil var år 2009 en initiativtagarna och grundarna av HQ Banks avdelning för institutionella strukturerade produkter. Avdelningen blev år 2010 integrerad i Carnegie Investment Bank och fram till år 2017 var Emil ansvarig för både utvecklingen av och handeln i ett stort antal strukturerade produkter för såväl institutionella som privata kunder. 

Emil har studerat på Uppsala universitet och har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik, en magisterexamen i matematik samt en kandidatexamen i nationalekonomi. 

MAGNUS NILSSON

Founding Partner, Portfolio Manager

Magnus Nilsson har sedan 1986 innehaft ett antal olika befattningar inom kapitalmarknaden. Tidigare arbetsuppgifter har bl.a. innefattat förvaltningsansvar av ränteportföljer, valutaportföljer, allokeringsmandat samt alternativa investeringar hos bland annat Merchant Fondkommission och Öhman Fonder.

Mellan åren 2010-2016 verkade Magnus som portföljförvaltare av räntefonder och alternativa kreditfonder på Catella Fondförvaltning.  Detta resulterade i ett antal utmärkelser och nomineringar som bl.a. Best Fund L/S Credit 2013 (Hedge Fund Journal), Best UCITS Fund in Europe 2013 (EuroHedge Awards), Best Performing Long/Short Credit Fund 2014 (UCITS Hedge Award) samt Best UCITS Credit Fund 2016 (Alternative Credit Intelligence). Magnus förvaltade även  ett delmandat i Catella Hedgefond.

FREDRIK TAUSON

Founding Partner, Portfolio Manager

Fredrik Tauson är fondförvaltare med inriktning på ränte- och kreditmarknaden. Han har arbetat med kreditanalys sedan 2003 hos bland annat Nordea och Öhman Fondkommission. Som portföljförvaltare har Fredrik förvaltat såväl traditionella räntemandat som alternativa kreditfonder.

Fredrik har tillsammans med Magnus Nilsson tidigare startat och framgångsrikt förvaltat två alternativa kreditfonder. Förvaltningen av dessa fonder resulterade i utmärkelser och nomineringar såsom Best Fund L/S Credit 2013 (Hedge Fund Journal), Best UCITS Fund in Europe 2013 (EuroHedge Awards), Best Performing Long/Short Credit Fund 2014 (UCITS Hedge Award) samt Best UCITS Credit Fund 2016 (Alternative Credit Intelligence). Fredrik har även förvaltat räntedelen i Catella Hedgefond.