Nordic Cross Asset Management AB (Nordic Cross) har tillstånd från Finansinspektionen att förvalta alternativa investeringsfonder samt att utföra diskretionär förvaltning av investeringsportföljer.

Nordic Cross bedriver förvaltning av alternativa fonder inom olika tillgångsklasser. Idag har bolaget 8st anställda och sitt kontor på Lästmakargatan 22 C, Stockholm (Postadress: BOX 16376, 103 27 Stockholm). Bolaget är del av Carneo gruppen och systerbolag till Carnegie Fonder, C-Worldwide, OPM och Carneo Alternative Solutions.

Nordic Cross är ett svenskt AB grundat 2016 och står under Finansinspektionen tillsyn. Nordic Cross ägs till 60% av Carneo AB och till 40% av bolagets grundare.

Nordic Cross fonderna är sub-fonder till SEB Prime Solution S.A., SICAV.